Kontakt

Øyer legekontor
Hundervegen 19
2636 Øyer
Tlf: 61 24 71 00

Tretten legekontor
Kjørkjebakken 9
2635 Tretten
Tlf: 61 26 82 00

Åpningstider

Mandag 08.00-15.00
Tirsdag 08.00-15.00
Onsdag 09.30-15.00
Torsdag 08.00-15.00
Fredag 08.00-15.00